Zasady korzystania z serwisu oraz zamieszczonych w nim materiałów.

Zasady korzystania z serwisu www.metalico.pl

Korzystając ze stron serwisu internetowego www.metalico.pl potwierdzacie Państwo pełną akceptację następujących warunków:

1. Produkty prezentowane na stronie internetowej www.metalico.pl mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych kolorem i kształtem.

2. Ze względu na rozwój dostepnych technologii oraz ciągłą modyfikacje i doskonalenie procesów produkcyjnych, zastrzegamy sobie możliwość zmian parametrów technicznych produktów ich właściwości i wykończenia oraz niewielkich zmian ich wyglądu.

3. Prezentowane produkty na stronie interetowej www.metalico.pl mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Większość produktów prezentowanych w materiałach do pobrania oraz na stronie internetowej  www.metalico.pl  stanowi   wyłączną   własność   Metalico s.c. w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów katalogów prezentowanych na stronie internetowej  www.metalico.pl  oraz  wykorzystywania  ich  w  celach  komercyjnych bez pisemnej zgody Metalico s.c.

6. Wyłączne prawo do materiałów znajdujących się na stronach serwisu www.metalico.pl ma Metalico s.c. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, adres serwisu internetowego, nazwy produktów, zdjęcia są własnością Metalico s.c.

7. Wykorzystywanie materiałów dostępnych na stronach serwisu www.metalico.pl dozwolone jest wyłącznie za podaniem źródła, przy czym w przypadku publikacji elektronicznych źródło powinno być podane w formie hiperłącza (linku) do strony, z której pochodzą.

8. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad mogą mieć miejsce tylko w wyniku indywidualnych, obustronnych pisemnych uzgodnień.

9. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu. Metalico s.c. w przypadku naruszenia wyżej określonych warunków ma prawo do żądania odszkodowania za straty oraz utracone korzyści z tytułu tego naruszenia.

10. Prywatność osób odwiedzających nasze serwisy internetowe ma dla nas priorytetowe znaczenie. Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem  zagwarantować  poufność  posiadanych  danych  osobowych.  Gwarantujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody zainteresowanych osób, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych.

AKTUALNOŚCI
Realizacja:
Kamionka Wielka 512
PL 33-334 Kamionka Wielka
TU NAS ZNAJDZIESZ