Jakich elementów małej architektury nie może zabraknąć na żadnym osiedlu?

O tym, jak komfortowe będzie życie w tego rodzaju jednostce urbanistycznej, decyduje szereg czynników. Nie mniej ważne od doskonałości technicznej samych budynków i sposobu zagospodarowania terenu, jest wyposażenie przestrzeni, z jakiej codzienne będą korzystać mieszkańcy. Kilka prostych elementów uczyni ją wygodną, estetyczną i bezpieczną. W naszej szerokiej ofercie mamy wszystko, co jest w tym zakresie niezbędne.

Proste elementy zapewniające maksimum wygody

Zazwyczaj przestrzeń osiedla przemierzamy jedynie podążając w jakimś celu – do samochodu, na przystanek, do sklepu, sąsiada. Dobrze zaprojektowane umożliwia na swoim obszarze jednak także chwilę wytchnienia, do czego niezbędne są oczywiście ławki, których usytuowanie powinno być przedmiotem namysłu na etapie projektów. Przydadzą się bowiem zarówno przy wejściach na klatki schodowe i głównych ścieżkach (choć nie bezpośrednio tam, gdzie ma miejsce najintensywniejszy ruch), jak i w nieco mniej wyeksponowanych miejscach, dokąd można udać się na moment odpoczynku, czy przy placach zabaw. Ławki powinny być w odpowiedniej liczbie i tak rozmieszczone, by korzystać z nich mogli  zarówno ci, którzy wolą schować się w cieniu, jak i tacy, którzy chcą korzystać ze słońca. Dobrze jest, jeśli towarzyszą im kosze na śmieci – lista miejsc wymagających ich zastosowania jest więc podobna.

Doskonałym środkiem lokomocji w mieście jest rower, tym bardziej, że w wielu miastach rośnie ilość przeznaczonych dla nich dróg. Przy wejściach do budynków, a także obiektów usługowych czy użyteczności publicznej konieczne są więc stojaki.  Instalując je należy zwracać uwagę na to, by pozostawione w nich jednoślady nie utrudniały ruchu pieszego.

W każdej społeczności niezmiernie ważna jest komunikacja – ta zamieszkująca dowolne osiedle nie będzie wyjątkiem. Konieczne są więc właściwie umiejscowione – np. przy głównych ciągach komunikacyjnych – tablice ogłoszeniowe.

Wszystko razem stworzy doskonały efekt

Każda przestrzeń użytkowa musi charakteryzować się należytym uporządkowaniem, w czym pomocne są słupki, pozwalające w estetyczny sposób wydzielić poszczególne strefy, czy też np. zamknąć dostęp pojazdów do tych, w które ze względu na kwestie związane z bezpieczeństwem czy komfortem mieszkańców nie powinny wjeżdżać. Reszta to kwestia konkretnych potrzeb i estetyki – w niejednym miejscu zarówno estetyce, jak i organizacji przestrzeni służyć mogą odpowiednie donice.

Ważne jest, by cała tego rodzaju  mała architektura była ze sobą spójna estetycznie – tym bardziej, że pewne jej elementy, jak np. kosze i ławki, będą występować blisko siebie. Zastosowanie odpowiednich wyrobów pozwala w istotny sposób wpłynąć na wygląd całej przestrzeni. Nie można też lekceważyć kwestii trwałości, a więc odporności na uszkodzenia mechaniczne i warunki zewnętrzne.  Przesadne oszczędności w tym zakresie będą owocować dodatkowymi wydatkami na utrzymanie. Wybór wysokiej jakości wyrobów firmy Metalico daje pewność, że każdy element małej architektury bardzo długo zachowa efektowny wygląd i zalety praktyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.