Polityka prywatności - METALICO - Mała architektura, ławki, leżaki, kosze

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania przez Ciebie z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Metalico Sp. z o.o., Staszica 36, 26-422 Rzuców.

 • Ciasteczka, tzw. "Cookies" to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły Twojej historii przeglądania w tej witrynie.

 • Kraj właściciela strony odnosi się do: Polski

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Usługa odnosi się do Witryny.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane o użytkowaniu odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa odnosi się do Metalico, dostępnej z metalico.pl

 • Ty oznacza odpowiednio osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje zbieranych danych

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach , unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego , Twój mobilny system operacyjny, typ używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczony na Twoim Urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie zmieniłeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.
 • Web Beacons. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (nazywane również wyraźnymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które umożliwiają Firma, na przykład do liczenia użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, oraz do innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowania popularności określonej sekcji i sprawdzania integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe”; lub „Sesja”; Ciasteczka. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz do trybu offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: Pliki cookie sesji

  Zarządzane przez: My

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.

 • Polityka tzw. plików "Cookies" / Akceptacja plików "Cookies"

  Typ: trwałe pliki cookie

  Zarządzane przez: My

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Zarządzane przez: My

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, których dokonujesz podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać Twoim kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub wiadomości informacyjne związane z funkcjami, produkty lub zakontraktowane usługi, w tym aktualizacje zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.

 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takie informacje.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami kierowanymi do nas.

 • W przypadku transferów biznesowych: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to jako kontynuacji działalności lub w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się posiadane przez nas Dane Osobowe użytkowników naszych Usług.

 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług , marketing i Twoje doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z negocjacjami fuzji, sprzedaży aktywów Firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części Naszej biznes do innej firmy.
 • Podmiotom stowarzyszonym: możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznesowym: możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Innym użytkownikom: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu.
Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na ten transfer.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Usuń swoje dane osobowe

Masz prawo usunąć lub poprosić o pomoc w usunięciu danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.

Nasz Serwis może dać Ci możliwość usunięcia pewnych informacji o Tobie z poziomu Serwisu.

Możesz aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, jeśli je posiadasz, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Możesz również skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp, poprawienie lub usunięcie wszelkich danych osobowych, które nam przekazałeś.

Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji, gdy mamy do tego obowiązek prawny lub podstawę prawną.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.

Organy ścigania

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chroń i broń praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać możliwym nadużyciom w związku z Usługą lub badać je
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwo
 • Chroń się przed odpowiedzialnością prawną
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda przesyłania przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe Dane, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

RODO

Administratorem danych osobowych jest Metalico Sp. z o.o. z siedzibą w Rzucowie, ul. Stanisława Staszica. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji handlowych. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Metalico Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych dla powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6. 1 lit. b oraz lit c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Metalico Sp. z o.o. realizuje powyższe cele, w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe. Podanie danych jest dobrowolne, a w stosunkach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. W każdym momencie przekazujący dane ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z odpowiednich przepisów w szczególności podatkowych. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Metalico Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: biuro@metalico.pl. Informacje na temat przetwarzania danych poprzez pliki Cookies można sprawdzić w naszej Polityce prywatności.

METALICO SP. Z O.O., REGON 387541351, NIP 6010091958. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 10 000,00 zł.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy „Ostatnia aktualizacja”; data na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 • E-mailem: biuro@metalico.pl
Wybierz spośród setek produktów! Mamy tu ich aż 375
Zapytaj o produkty
   Nie masz dodanych jeszcze żadnych produktów.
Produkty dodane do zapytania pojawią się tutaj, dzięki czemu będziesz mógł(a) wysyłać do nas zapytania o wiele produktów jednocześnie.