Kontakt - METALICO - Mała architektura, ławki, leżaki, kosze

Zapraszamy do kontaktu z Metalico

Metalico Sp. z o.o
ul. Stanisława Staszica 36, 26-422 Borkowice
NIP: 601-009-19-58
REGON: 387541351
Obsługa klienta

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  captcha

  Administratorem danych osobowych jest Metalico Sp. z o.o. z siedzibą w Rzucowie, ul. Stanisława Staszica. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji handlowych. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Metalico Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych dla powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6. 1 lit. b oraz lit c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Metalico Sp. z o.o. realizuje powyższe cele, w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe. Podanie danych jest dobrowolne, a w stosunkach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. W każdym momencie przekazujący dane ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z odpowiednich przepisów w szczególności podatkowych. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Metalico Sp. z o.o. prosimy kierować na adres: biuro@metalico.pl. Informacje na temat przetwarzania danych poprzez pliki Cookies można sprawdzić w naszej Polityce prywatności.

  METALICO SP. Z O.O., REGON 387541351, NIP 6010091958. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 10 000,00 zł.
  Wybierz spośród setek produktów! Mamy tu ich aż 375
  Zapytaj o produkty
    Nie masz dodanych jeszcze żadnych produktów.
  Produkty dodane do zapytania pojawią się tutaj, dzięki czemu będziesz mógł(a) wysyłać do nas zapytania o wiele produktów jednocześnie.